קורסים בישראל
 
 

המכון הבינלאומי למנהיגות

 
 

אודות המכון הבינלאומי למנהיגות:

המוסד המכון הבינלאומי למנהיגות, מציע מגוון קורסים בתחומים שונים ביניהם:Valig XHTML 1.0