קורסים בישראל
 
 

המרכז החרדי להכשרה מקצועית

 
 

אודות המרכז החרדי להכשרה מקצועית:

המוסד המרכז החרדי להכשרה מקצועית, מציע מגוון קורסים בתחומים שונים ביניהם:Valig XHTML 1.0